YARGIDA SÜRELER 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ

Bunu Paylaş

Yargısal Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre korona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresi 15 Haziran’a kadar uzatıldı.

Peki Hangi Süreler Uzatılmıştır?

7226 sayılı kanunun 1. Maddesi uyarınca Korona Virüsü salgını nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla birtakım hukuki sürelerin durmuş kabul edilebileceği belirlenmiştir. Bu sürelerden, Kanunun 1/1-a maddesi gereğince 15.06.2020 tarihine kadar kabul edilecek süreler aşağıdaki gibidir;

– Dava açma,

– İcra takibi başlatma,

– Başvuru,

– Şikâyet,

– İtiraz,

– İhtar,

– Bildirim,

– İbraz,

– Zamanaşımı süreleri,

– Hak düşürücü süreler,

– Zorunlu idari başvuru süreleri,

– Yukarıda belirtilenler dâhil olmak üzere; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,

– 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki süreler,

– 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki süreler,

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki süreler,

– Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler,

Kanunla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020’den 30 Nisan 2020 ye kadar durdurulmuştu. Bu süreler 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin 22 Mart 2020’den itibaren 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulması düzenlenmişti. Bu süreler 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kanunda, “Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir” hükmü de bulunuyordu.

Previous post 14/04/2020 TARİHLİ İNFAZ DÜZENLEMESİ
Next post ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
05436045588