BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA SÜRESİ

Bunu Paylaş

Boşanma davalarında yargılamanın ne kadar süreceği ve davanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda net bir süre bulunmamaktadır. Bu süre, davanın açıldığı adliyenin iş yoğunluğuna, boşanma davasının türüne ve davayı takip eden kişilerin uzmanlığına göre değişmektedir. Fakat 3 Eylül 2018 tarihinde uygulamaya geçirilen yargılamalardaki hedef süre ile birlikte boşanma davaları için de maksimum bir süre hedefi belirlenmiştir. Buna göre çekişmeli boşanma davaları için belirlenen hedef süre, 300 gündür.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA SÜRESİ

Boşanma davaları iki farklı şekilde olmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma adı verilen, eşlerin kendi aralarında anlaşarak birlikte başvurdukları ya da bir eşin açtığı davadaki taleplerin diğer eş tarafından kabul edildiği boşanma davalarıdır.

Diğer boşanma davalarından farklı bir usule tabi tutulan anlaşmalı boşanma davalarında karar verebilmek için delil toplama, bunları hukuki açılardan değerlendirme gibi süreçlere gerek duyulmaz. Zaten taraflar, hâkimin varacağı kararı kendi aralarında anlaşmaya bağlamışlardır. Hâkim, tarafların kendi aralarındaki anlaşmanın kamu düzenine aykırılık taşıyıp taşımadığını inceler ve bir aykırılık tespit etmez ise anlaşmayı onaylayıp davayı sonuca bağlar.

Hâkim, davaya cevap, cevaba cevap, delillerin toplanması gibi süreçleri işletmek zorunda olmadığı için anlaşmalı boşanma davaları genellikle dava açılışından sonra birkaç hafta gibi bir sürede, hemen ilk mahkemede/celsede sonuçlandırılır. Tarafların temyiz isteminden vazgeçmesiyle de dava kesinleşmiş olur.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA SÜRESİ

Çekişmeli boşanma davalarında süreç biraz daha uzundur. Yeni düzenlemeye göre 300 gün hedef süresi konulmuştur; fakat bunun uzayabilmesi ihtimal dahilindedir. İstatistiklere göre yerel mahkemelerde 6 ila 12 ay arasında yargılama süresi değişebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında dava açıldıktan sonra dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir. Davalının 14 gün içinde buna cevap vermesi gerekir. Davacı davalının cevabına cevap verebilir. Bu cevaba davalı ikinci bir cevap verebilir. Bu safhalardan sonra ön inceleme duruşması olarak ilk duruşma günü verilir. Davalarda hâkim araştırma yapar, deliller toplanır, varsa tanıklar dinlenir. Bütün bunlar yargılama sürecinin uzamasını sağlar.

İSTİNAF VE YARGITAY (TEMYİZ) İNCELEME SÜRESİ

Boşanma davasına bakan mahkemelerin kararları kimi zaman taraflarca beğenilmez ve dosyanın bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi istenir. Buna kararın istinafı/temyizi adı verilir. Boşanma davalarının temyizi/istinafı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından veya yerel mahkemenin bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Dosya yükü en ağır mahkemelerden birisi olan 2. Hukuk Dairesindeki dosyalar, ortalama 1 senede neticelendirilmektedir. BAM için de hemen hemen aynı süreler söz konusudur.

Sonuç olarak temyize/istinafa gitmeyen bir anlaşmalı boşanma davası, 1 ila 4 ay arasında sonuçlanırken çekişmeli ve temyize/istinafa taşınan boşanma davaları yaklaşık iki buçuk yıl kadar sürebilmektedir.

Avukat Fırat ACAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
Hemen Ara..